งบต้นทุนการผลิต คือ ( Cost of Production Reports )

[Total: 2348 Average: 5]

งบต้นทุนการผลิต หรือ รายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports) หมายถึง งบในการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งงบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในโรงงานหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต

งบต้นทุนการผลิต
งบต้นทุนการผลิต
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top