ค่าไฟฟ้า ที่จ่ายให้ เจ้าของอาคาร (เช่าอาคาร)

ใบกำกับภาษีจากการประปา และการไฟฟ้า ภาษีซื้อตรงนี้สามารถนำมาขอคืนได้หรือไม่

หากจ่ายค่าน้ำค่าไฟในนามของเจ้าของอาคารที่ มีกิจการทำการเช่า ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากการประปา และการไฟฟ้า ภาษีซื้อตรงนี้สามารถนำมาขอคืนได้หรือไม่ ?
หากนิติบุคคลอาคารเช่าเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะฉะนั้นภาซื้อตรงไม่สามารถขอคืนได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 15, 2021

Scroll to Top