ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )

[Total: 260 Average: 5]

ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนชนิดหนึ่งที่กิจการได้ชำระเงินออกไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการ

ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top