OVERHEAD ค่าโสหุ้ย 3 ค่าใช้จ่ายใน การผลิต COST วัตถุดิบ ทางตรง งบ ประกอบด้วย

ค่าโสหุ้ย การผลิด overhead cost คือ อะไร ?

ค่าโสหุ้ย ( Overhead Cost ) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นต้นทุนแฝงที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับให้ค่าโสหุ้ยลดลง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งโสหุ้ยที่ดีจะต้องมีค่าน้อย เพราะถ้าโสหุ้ยมากๆจะทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการขาดทุน จึงมักนำโสหุ้ยที่เป็นต้นทุนคงที่มาปรับให้เป็นต้นทุนผันแปรนั่นเอง

ค่า โสหุ้ย การผลิด overhead cost มีอะไรบ้าง ตัวอย่างค่าโสหุ้ย ?

อันที่จริงถ้าให้พูดกันแบบเข้าใจง่ายๆตามหลักการทำบัญชี ค่า โสหุ้ยก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ โดยผู้ประกอบอาจจะควบคุมหรือไม่ได้ควบคุมก็ได้ แต่นั่นหมายถึงการบริหารงานที่ไม่เป็นระบบ เพราะค่าใช้จ่ายคือต้นทุนของกิจการผู้ประกอบจึงจะต้องพยายามหาวิธีให้ค่า โสหุ้ยน้อยลดมากที่สุด เพื่อผลกำไรที่คาดหวังไว้ประสบความสำเร็จนั่นเอง ยกตัวอย่างค่า โสหุ้ยในธุรกิจทั่วไปมีดังนี้

 • ค่าส่วย ค่าใบสั่ง เกิดจากการขับรถผิดกฎระเบียบจราจร ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาค่าบริการลูกค้าและความสะดวกในการดำเนินกิจการ เช่น ค่าน้ำชา ค่าแป๊ะเจี๊ยะ ค่าใต้โต๊ะค่าโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ค่าเข้าพบลูกค้า ถึงจะประเมินการไว้ได้แต่พอเอาเข้าจริงก็เกินงบที่ตั้งไว้นั่นคือค่า โสหุ้ยฯลฯ
 • อะไรบ้างที่ไม่ใช่ค่า โสหุ้ย การผลิด overhead cost ?

  อย่างที่แนะนำไปข้างต้นว่าค่า โสหุ้ย คือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนแฝงที่ไม่อยากคาดเดาได้ 100% ทำให้ทุกคนคิดว่างั้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบริษัทคือค่า โสหุ้ยทั้งหมดนะสิ ใครคิดแบบนี้ก็คิดถูกมาแล้วประมาณ 95% แต่ผมจะพามาเปลี่ยนความคิดเพราะว่าที่จริงแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราไม่ได้เรียกว่าค่า โสหุ้ย นั่นก็คือ ต้นทุน มีอะไรบ้างมาดูกัน

 • เงินเดือนลูกจ้าง , พนักงานบริษัท , บุคลากรภายในองค์กรค่าวัตถุดิบที่นำไปใช้ในการผลิต เรียกว่า ต้นทุนการผลิตค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ
 • ค่าโสหุ้ย

  ค่าโสหุ้ย ( Overhead Cost ) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นต้นทุนแฝงที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับให้ค่าโสหุ้ยลดลง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งโสหุ้ยที่ดีจะต้องมีค่าน้อย เพราะถ้าโสหุ้ยมากๆจะทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการขาดทุน จึงมักนำโสหุ้ยที่เป็นต้นทุนคงที่มาปรับให้เป็นต้นทุนผันแปรนั่นเอง

  ต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) คือ ต้นทุนที่สามารถระบุได้ว่าใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าตัวใดตัวหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าไหร่
  2. ค่าแรงทางตรง (Direct Labor) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานภายในกิจการที่มีหน้าที่เปลี่ยนวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูป
  3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หรือค่า โสหุ้ยการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนนอกเหนือจากวัตถุดิบและค่าแรงทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงทางอ้อม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ถาวรในกิจการ

  วิธีคำนวณค่า โสหุ้ย

  การคิดค่า โสหุ้ยจะต้องใช้ข้อมูลเก่ามาประมาณการว่าควรใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณเท่าไหร่ โดยคิดจากค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองต่างๆมารวมกันภายใน 1 เดือนว่ามีค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดกี่บาท แล้วจึงเอาผลผลิตมาหารเพื่อหาค่าใช้จ่ายที่กิจการต้องนำมาคิดต้นทุนในการผลิต ยกตัวอย่างง่ายๆดังนี้

  • ค่าน้ำมันเดือนละ 2,000 บาท / เดือน
  • ค่าอะไหล่เดือนละ 3,000 บาท / เดือน
  • ค่าใบสั่งเดือนละ 1,000 บาท / เดือน
  • ค่าประกันภัยรถยนต์เดือนละ 2,000 บาท / เดือน

  โจทย์ : จงหาโสหุ้ยว่าค่าขนส่งต่อเดือน/ต่อรถขนส่งสินค้าสามคัน มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
  วิธีทำ : นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกันเท่ากับ 8,000 บาท ต่อรถขนส่งสินค้า 3 คัน จะได้โสหุ้ยของรถขนส่งสินค้าเท่ากับ 2,666.67 บาท/คัน

  เห็นไหมละครับว่าคำศัพท์ในธุรกิจบัญชีไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ซึ่งบางคนเรียนบัญชีโดยตรงยังไม่เข้าใจคำว่า โสหุ้ย เลยด้วยซ้ำทำให้การคิดคำนวณต้นทุนการผลิตเกิดความคลาดเคลื่อนยากต่อการวางแผนการผลิตในอนาคต หากจะให้ดีควรหาพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีไว้ในกิจการสักคน แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่มากในการจูงใจให้ทำงานกับกิจการของเรา ซึ่งถ้าให้ดีกว่านี้ควรจะหาสำนักงานบัญชีสักแห่งที่รับทำบัญชีมาจัดการในเรื่องบัญชีของกิจการของเราให้เกิดความคล่องตัวแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นน่าจะได้ผลดีกว่านะครับ

   
  โทร.081-931-8341

  Leave a Comment

  Scroll to Top