ค่าเช่าสำนักงาน

[Total: 91 Average: 5]

ค่าเช่าสำนักงาน ต้องหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซนต์ค่ะ wanwan022


ตอบ: ค่าเช่าสำนักงานต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ค่ะ wanwan023

ค่าเช่าสำนักงาน
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top