ค่าตกแต่งและติดตั้ง คือ (Customization fee)

ค่าตกแต่งและติดตั้ง
ค่าตกแต่งและติดตั้ง

ค่าตกแต่งและติดตั้ง คืออะไร อยู่หมวดไหน ในงบอะไร และวิธีการบันทึกบัญชี

ค่าตกแต่งและติดตั้ง คือ (Customization fee)
ค่าตกแต่งและติดตั้ง อยู่ในหมวดสินทรัพย์
ค่าตกแต่งและติดตั้ง อยู่ในงบดุล
Dr ค่าตกแต่งและติดตั้ง
Cr เงินสด/ธนาคาร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Exit mobile version