คอมพิวเตอร์บันทึกเป็นอะไรดีนะ คอมพิวเตอร์ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือว่าค่าใช้จ่ายดีนะ

8

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์บันทึกเป็นอะไรดีนะ คอมพิวเตอร์ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือว่าค่าใช้จ่ายดีนะ

ทรัพย์สินค่ะ เพราะกิจการส่วนใหญ่อายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ต้องไม่น่าจะน้อยกว่า 3 ปี และคิดค่าเสื่อมราคาตามที่กรมสรรพากรกำหนด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 4, 2021

Scroll to Top