ความเป็นกลาง #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Neutrality

ความเป็นกลาง

ความเป็นกลาง คือ (Neutrality)

ความเป็นกลาง (Neutrality) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงสำหรับการทำบัญชีต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากความลำเอียงและไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้นำผู้ใช้งบการเงิน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 4, 2022

Scroll to Top