ขายต่างประเทศกรณีค่า freight insurance

ขายต่างประเทศกรณีค่า freight&insurance ผู้ซื้อเป็นคนออก ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ


ตอบ: ต้องบันทึกรวมเป็นต้นทุนของสินค้าด้วยค่ะ

ขายต่างประเทศกรณีค่า freight&insurance
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top