ขายต่างประเทศกรณีค่า freight insurance

ขายต่างประเทศกรณีค่า freight&insurance

ขายต่างประเทศกรณีค่า freight insurance

ขายต่างประเทศกรณีค่า freight insurance

ขายต่างประเทศกรณีค่า freight&insurance ผู้ซื้อเป็นคนออก ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ต้องบันทึกรวมเป็นต้นทุนของสินค้าด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top