การขออนุญาตเปิดบ่อน ทำได้ไหม การขออนุญาตเปิดบ่อนการพนันอย่างเป็นทางการ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

 

การขออนุญาตเปิดบ่อน ทำได้ไหม

การขออนุญาตเปิดบ่อน ทำได้ไหม

การขออนุญาตเปิดบ่อนการพนันอย่างเป็นทางการ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2021

Scroll to Top