กิจการร้านค้าปลีกต้องงเสียภาษีอย่างไร

กิจการร้านค้าปลีกต้องงเสียภาษีอย่างไร เป็นร้านค้าในนามของบุคลลธรรมดาค่ะ ต้องยื่นภาษีอะไรหรือไม่ค่ะ wanwan027


กิจการร้านค้าปลีกต้องงเสียภาษีอย่างไร
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top