การ บันทึกบัญชี ซื้อ รถกระบะ ตัวอย่าง

[Total: 685 Average: 5]

การบัญทึกบัญชีรถกะบะ ต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้ไหม


ตอบ: ใช่ ต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการค่ะ โยการคำนวณค่าเสื่อมราคาใน อัตราร้อยละ 20 ต่อปี

บันทึกบัญชี ซื้อ รถกระบะ
บันทึกบัญชี ซื้อ รถกระบะ
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top