การโอนตั๋วเงิน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Negotiation of Bill

การโอนตั๋วเงิน

การโอนตั๋วเงิน คือ (Negotiation of Bill)

การโอนตั๋วเงิน (Negotiation of Bill) หมายถึง การเปลี่ยนมือตั๋วเงิน ด้วยการสลักหลังและส่งมอบขึ้นอยู่กับประเภทตั๋ว โดยหากเป็นตั๋วจ่ายตามคำสั่งจะทำการโอนด้วยการสลักหลังและส่งมอบตั๋วและหากเป็นตั๋วผู้ถือจะทำการโอนเพียงส่งมอบตั๋วโดยไม่จำเป็นต้องสลักหลัง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 4, 2022

Scroll to Top