การแยกหุ้น split up แปลว่า คือ ซื้อ หุ้น แยก ทุน การ แตก หุ้น

การแยกหุ้น

การแยกหุ้น ในบางกรณีบริษัทผู้ออกหุ้นอาจทำการแยกหุ้นทางด้านผู้ออกหุ้นเมื่อทำการแยกหุ้นจะมีผลทำให้มูลค่าต่อหุ้นลดลงจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ราคาทุนรวมของหุ้นเท่าเดิมแต่ถ้าผู้ออกหุ้นออกหุ้นปันผลถือเป็นการโอนกำไรสะสมมาเป็นทุนอย่างถาวรมีผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ราคาทุนรวมของหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางด้านผู้ออกหุ้น การแยกหุ้นจึงแตกต่างกับหุ้นปันผล แต่ทางด้านผู้ลงทุนทั้งสองกรณี มีผลให้ผู้ลงทุนมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนแยกหุ้นหรือก่อนได้รับหุ้นปันผล แต่ราคาทุนรวมของหุ้นยังคงเท่าเดิม การบันทึกบัญชีทางด้านผู้ลงทุนทั้งการแยกหุ้นและการรับหุ้นปันผลจะเหมือนกันคือ ไม่ต้องบันทึกบัญชีแต่จะบันทึกช่วยจำ เกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ได้รับเพิ่มขึ้นและคำนวณราคาตามบัญชีต่อหุ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341


การแยกหุ้น

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 22, 2021

Scroll to Top