การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้

การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้

          การแจ้งเคลมประกันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ เคลมสด และเคลมแห้ง ถ้าคุณเองอยากจะทำการติดตามกันว่าการเคลมทั้งสองแบบนี้ จะมีวิธีการเคลมในรูปแบบใด การเคลมสด เป็นการเคลมประกันที่จะต้องมีพนักงานออกมาตรวจสอบ ที่เกิดตุ เช่น เกิดเหตุมีคู่กรณี หรือมีผู้ที่ได้รับบาทเจ็บ หรือ รถคู่กรณีเสียหายมาก ซึ่งเมื่อได้มีการเคลมประเภทนี้ ทางผู้ขับขี่รถประกันหรือคู่กรณ๊ก็จะได้รับใบหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหายกับทางพนักงาน -ต้องมีการแจ้งอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัย ก็ควรเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทันที เมื่อได้เกิดอุบัติเหตุ -การบริการตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทางศูนย์จะมีการแจ้งอุบัติเหตุจะมีการประสานงานกับทางพนักงานทำการตรวจสอบอุบัติเหตุที่ได้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้มากที่สุด -การติดต่อนำรถยนต์เข้าซ่อมแซม หากท่านสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมแซมที่อู่ ผ่านทางระบบอัตโนมัติแบบออนไลน์เพียงแค่นำ ใบรายการความเสียหาย ซึ่งพนักงานเองจะทำการตรวจสอบอุบัติเหตุนั้น เคลมแห้ง เป็นการเคลมที่ไม่ต้องมีพนักงานทำการตรวจสอบอุบัติเหตุออกมาทำการตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุ เช่น รถประกันเสียหายเพียงเล็กน้อย และไม่มีคู่กรณี ซึ่งในการเคลมประกันประเภทนี้ ทางผู้ขับขี่รถประกันจะสามารถนำรถประกันเข้าไปทำการติดต่อซ่อมแซมที่อู่ อยู่ในเครือของทางบริษัทได้ตลอดเวลากันเลย แต่ทั้งนี้ก่อนกรมธรรม์จะหมดอายุลงไปได้ -การแจ้งเหตุทำได้สองกรณีด้วย คือ การแจ้งซ่อมที่อู่หรือศูนย์บริการ และแจ้งแคลมผ่านทางออนไลน์ -การติดต่อนำรถเข้าซ่อมแซม เมื่อท่านเองมีหมายเลขเคลมแล้ว สามารถนำเข้าซ่อมแซมได้ เพื่อที่จะดำเนินการซ่อม ดังนั้นวิธีการแจ้งเคลมต่าง ๆ ที่ได้บอกมานี้ ล้วนแล้วคุณเองจะต้องมีการทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นหากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ได้มีการติดตามกับวิธีการเคลมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเคลมสด หรือจะเป็นเคลมแห้ง ก็จะต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก กับการประกันรถยนต์ –

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top