การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่

การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ wanwan007 wanwan003


ตอบ: การออกหุ้นสามัญของกิจการหรือการเพิ่มทุนของกิจการ ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมของบริษัทค่ะ กิจการจะต้องมีมติประชุมของบริษัทออกมาก่อนค่ะ และกำหนดมูลค่าหุ้นค่ะ ถึงจะมีการประกาศขายหุ้นได้ค่ะ wanwan012

การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top