การส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง

[Total: 109 Average: 5]

บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง แทนการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่คะ wanwan013


ตอบ: [b]+++++ สามารถทำได้ แต่ยังคงต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์ควบคู่กันไปด้วย +++++ wanwan026 wanwan027[/b]

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top