การยื่นหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

[Total: 142 Average: 5]

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องยื่นไม่เกินวันที่เท่าไหร่ครับ…?


ตอบ: ++++ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายต้องยื่นไม่เกิน วันที่ 7 ของเดือนถัดไปค่ะ ++++

การยื่นหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
โทร.081-931-8341