การยกเลิกการเสียภาษี ภงด. 90 กับ 94

การยกเลิกการเสียภาษี ภงด. 90 กับ 94

ตอบ

– การยื่นแบบที่ไม่ใช่ แบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมกับแบบ ภ.อ. 01 และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรก่อน จึงจะยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้

– สามารถลงทะเบียน ภ.อ.01 ทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) เพื่อขอใช้บริการ และจะได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านทันที เพื่อใช้ในการยื่นแบบฯ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 25, 2021

Scroll to Top