การบันทึกบัญชี การลดหนี้ ตัวอย่าง

[Total: 5255 Average: 5]

ใบลดหนี้ หากจะเข้าใจทั่วๆไป ก็คือการลดราคาลงจากเดิมที่ซื้อ ไว้อยู่แล้ว และใจความสำคัญของใบลดหนี้ ส่วนมากจะต้องคำนึงถึง ภาษีที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ ยังไม่เกิดขึ้น เพราะมีผลในการคำนวณภาษี

บัญชีใบลดหนี้
บัญชีใบลดหนี้

หากใบลดหนี้ที่ได้รับมาไม่ถูกต้อง หรือ นำมาใช่โดยไม่จำเป็นก็ไม่สามารถนำมาใช่ได้ เพราะ ใบลดหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีอย่างหนึ่ง (หากบริษัทนั้นอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณีที่จะออกใบลดหนี้ได้ เช่น

1.ต้องเคยออกบิลขายแล้ว

2.หากมีการส่งสินค้าแล้ว ลูกค้านำสินค้ามาคืน เนื่องจาก อาจจะชำรุด หรือ ส่งขาด ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ

3.แจ้งราคาผิดพลาด ตั้งแต่ ซื้อขาย

การบันทึกบัญชีเมื่อไดรับใบลดหนี้ (บริษัทอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณี ซื้อเงินสด

1.เมื่อบริษัท A ซื้อสินค้าจำนวน 10 ชิ้น มูลค่า 10,000 บาท จากบริษัท B โดยจ่ายชำระเป็นเงินสด 

บริษัท A บันทึกบัญชีวันที่ซื้อ

                  Dr.สินค้า                                                      10,000.-

                       ภาษีซื้อ                                                         700.-

                                                      Cr.เงินสด                                                     10,700.-

ต่อมา บริษัท A ได้รับใบลดหนี้ 700 บาท เนื่องจาก เกิดสินค้าชำรุด หรือ ได้ของไม่ตรงตามที่ต้องการ  

                  Dr.เงินสด                                                        700.-

                                                      Cr.ภาษีซื้อ                                                         49.-

                                                           สินค้า                                                        654.21.- 

กรณีซื้อ เป็นเงินเชื่อ

1.เมื่อบริษัท A ซื้อสินค้าจำนวน 10 ชิ้น มูลค่า 10,000 บาท จากบริษัท B โดยได้รับเครดิต

 บริษัท A บันทึกบัญชีวันที่ซื้อ

                  Dr.สินค้า                                                                        10,000.-

                       ภาษีซื้อ                                                          700.-

Cr.เจ้าหนี้การค้า                                         10,700.-

ต่อมา บริษัท A ได้รับใบลดหนี้ 700 บาท เนื่องจาก เกิดสินค้าชำรุด หรือ ได้ของไม่ตรงตามที่ต้องการ  

                  Dr.เจ้าหนี้การค้า                                            700.-

                                                      Cr.ภาษีซื้อ                                                         49.-

                                                           สินค้า                                                        654.21.- 

 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top