การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

 

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

ตอบ : กิจการต้องบันทึกบัญชีค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการด้วยค่ะ เพียงแต่การกู้ยืมเงินนั้นต้องเป็นต้นทุนทางการเงินที่เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากรค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 10, 2021

Scroll to Top