การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก คือ (Drop Product or Drop Section Decisions)

[Total: 151 Average: 5]

การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions) คือ การตัดสินใจโดยใช้วิธีการคำนวณกำไรส่วนเกินในการประเมินผลงานของแผนก โดยควรทำการยกเลิกหากคำนวณแล้วผลกำไรของกิจการสูงขึ้นหลักจากการยกเลิกสินค้าหรือแผนกงาน

การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions)
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top