การตลาดช่วยในการขยายธุรกิจ

การตลาดช่วยในการขยายธุรกิจ

1.รู้จริงเกี่ยวกับกลุ่มตลาดเป้าหมายของตน ทำการค้นคว้ากับกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยอาจจะทำการหาข้อมูลจากเน็ตหรือการทำโพลสำรวจความคิดเห็นหรืออาจจะมีการทำสินค้าตัวอย่างแจกเพื่อติดตามผลและควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
2.พัฒนาสินค้าให้สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับตลาด เมื่อผู้ที่ทดลองใช้สินค้าทำให้เรานั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตลาดเป้าหมายมากขึ้นหรืออาจจะมีปรับปรุงในบางส่วนเพื่อให้สินค้านั้นมีความสมบูรณ์มากที่สุด
3.กำหนดงบประมาณขั้นต้นเพื่อทำการตลาดสินค้าในช่วงแรก ซึ่งงบประมาณนี้จะเป็นตัวบอกว่าคุณควรเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดประเภทใดหรือจะใช้วิธีใดให้เหมาะสมกับสินค้าของคุณ
4.ตั้งเป้าหมายยอดขาย ซึ่งจะต้องกำหนดว่าจะขายสินค้าจำนวนเท่าไรหรือจะขายในราคาเท่าไรเพื่อให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
5.เขียนแผนการขาย เป็นการลำดับเวลาการขายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ระดับความสำคัญ การท้าทาย จุดมุ่งหมาย แผนการขายนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากหากต้องการมีหุ้นส่วนร่วมทำธุรกิจด้วย
6.เลือกวิธีที่นำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งมีมากมายหลายวิธีที่จะทำให้การตลาดสินค้านั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดโดยพิจารณาจากการจับกลุ่มลูกค้าเฉพาะซึ่งสินค้าที่นิยมทำกันคือสินค้าฟุ่มเฟือย หรือการพิจารณากลวิธีด้วยการตลาดแบบไม่แบ่งแยกเป้าหมาย การวางแผนการตลาดแบบนี้จะให้ความสนใจในกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย หรือจะพิจารณากลวิธีการตลาดแบบแบ่งแยกกลุ่มลูกค้า ซึ่งการพิจารณาแบบนี้จะใช้ได้กับสินค้าหลายระดับและสามารดึงดูดลูกค้าที่มีงบประมาณการซื้ออย่างจำกัดหรือจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาจะสูงกว่าปกติ
7.การแจกจ่ายสินค้าให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่นการแจกสินค้าตัวอย่าง หรือสินค้าทดลองใช้ โดยสามารถแจกสินค้าได้ตามหน้าร้านหรือตามแหล่งชุมชนหรือท้องถิ่นถือเป็นขั้นตอนที่ช่วงวางรากฐานให้ธุรกิจได้เป็นอย่างดี
8.ขยายตลาด เมื่อกิจการประสบความสำเร็จได้ในระดับที่พอใจแล้วและรู้สึกได้ว่าสินค้าชนิดนั้นๆมีจำนวนปริมาณที่มากพอ จึงควรริเริ่มขยายกิจการเพื่อผลประโยชน์ของกิจการหรือบริษัทและยังทำให้มีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การตลาดช่วยในการขยายธุรกิจ
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top