กรณีหักเงินประกันสังคม

กรณีหักเงินประกันสังคมเกิน ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan023


ตอบ: วันที่กิจการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน เดบิท เงินเดือน เครดิต เงินสด เครดิต ประกันสังคมค้างจ่าย(หนี้สิน)ในวันที่กิจการจ่ายประกันสังคมให้กับสำนักงานประกันสังคมเดบิท ประกันสังคม (ค่าใช้จ่าย)เดบิท ประกันสังคมค้างจ่าย(หนี้สิน) เครดิต เงินสด

กรณีหักเงินประกันสังคม
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top